DELA

Mia Wrede och Pontus Josefsson

Mia Wrede och Pontus Josefsson vigdes den 2 juli på museifartyget Pommern i Mariehamn. Vigseln förrättades av häradsskrivare Louise Enkvist. Makarna behåller sina respektive efternamn.