DELA

Yvon Paxal och Rorolf Strandberg

Den 16 februari klockan 9.06 föddes dessa killar som har ”arbetsnamnen” Albert och Herbert. Albert, till vänster, vägde vid födseln 2.995 gram och var 46 cm lång, medan Herbert vägde 2.240 gram och var 45 cm lång. Föräldrar är Torolf Strandberg och Yvon Paxal. Familjen bor i Mariehamn. Foto: STEFAN ÖHBERG