DELA

Sarah och Joel Stenroos

Levi ska det senaste tillskottet i familjen Stenroos heta. Han föddes den 29 september klockan 23.19 med födelsevikten 4.235 gram och längden 50,5 cm. Syskon är från vänster, Linnéa, 4 år, Liv, 2, och Noah, 6 år. Föräldrarna heter Sarah och Joel Stenroos. Familjen bor på Storagatan i Mariehamn.