DELA

Nataliya och Jens-Daniel Mattsson

”Denne pojke föddes den 8 juni kl. 14.25. Han var 48 cm lång och vägde 3 160 gram. Han är son till Nataliya och Jens-Daniel Mattsson. Familjen bor i Mariehamn.