DELA

Jenny Sindén – Andreas Wärnhjelm

Mila Elisabeth Sindén ska hon heta, flickan som Jenny Sindén och Andreas Wärnhjelm i Mariehamn fick den 23 december. Vid födseln vägde hon 3.220 gram och var 48 cm lång.