DELA
Foto: Jonas Edsvik

Motion till kyrkofullmäktige: Återinrätta direktionen för begravningsplatsen

Kyrkofullmäktige i Mariehamn ska återinrätta en direktion för begravningsplatsen i Mariehamn. Det anser ledamoten Christian Beijar i en motion.

Det är nu flera mandatperioder sedan kyrkofullmäktige beslöt att direktionen för begravningsplatsen i Mariehamn skulle upphöra. Istället påfördes kyrkorådet dess uppgifter.

Det är ett beslut som kyrkofullmäktigeledamoten Christian Beijar nu i efterhand anser inte var det allra bästa.

”Dels med tanke på kyrkorådets arbetsbörda och dels den stora arbetsuppgiften som den framtida utbyggnaden av begravningsplatsen innebär.”

Därför föreslår Beijar i en motion att kyrkofullmäktige med början vid nästa mandatperiod återinrättar en direktion för begravningsplatsen.

I sin motion påpekar han att det är viktigt att ha en direktion speciellt avsedd för begravningsplatsen som tillsammans med personalen och församlingens övriga beslutandeorgan arbetar för begravningsplatsen som han kallar ”vår gemensamma pärla”.