DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Julen är största kyrkhelgen

Julaftonens gudstjänster och andakter är fortsättningsvis de mest populära kyrkliga tillfällena bland finländarna.

I julaftonens evenemang deltog 2015 över 320 000 människor. Det är nästan tre gånger mera än den näst populäraste helgdagen, den första söndagen i advent.
Detta uppger kyrklig tidningstjänst

Över 120 000 personer deltog i gudstjänsten på den första söndagen i advent 2015.

Många på natten

 

Julafton och första advent var de populäraste kyrkliga helgdagarna också 2011 då man senast statistikförde kyrkobesöken.

Under jultidens övriga helgdagar gick man mest i kyrkan på juldagen, närmare 77 900 besökare, och på julnatten, närmare 66 400 besökare.

Annandag jul gick betydligt färre personer i kyrkan eller knappt 21 000 människor.

Skärtorsdagen populär

 

Under 2015 var den tredje mest omtyckta helgen att gå i kyrkan skärtorsdag då 116 500 deltog i olika kyrkliga tillfällen.

Skärtorsdagen, inför påsken, gick förbli alla helgons dag i fjol. På alla helgons dag besökte färre kyrkan 2015 än 2011, då man senast gjorde upp statistik. På alla helgons dag som firas i månadsskiftet oktober-november gick i fjol närmare 100 200 personer i kyrkan.

Kyrkobesöken statistikförs vart fjärde år. Den nyaste statistiken är från 2015 och offentliggjordes som en del av Kyrkans fyraårsberättelse 2012-2015. (ka-f)