DELA
Foto: Privat

Jerusha Nohlgren får godhetspris av Folkhälsan

Folkhälsan på Åland delar årligen ut medel ur Rakel Karlssons minnesfond till någon som osjälviskt tagit sig an och bistått en annan person. I år är det Jerusha Nohlgren som tilldelas priset.

”Jerusha Nohlgren beskrivs i nomineringen som generös, osjälvisk och kärleksfull gentemot alla”, skriver man i ett pressmeddelande.

”Nohlgren har varit aktiv inom kyrkan och söndagsskolan i många år. Även under studietiden i Uppsala fortsatte hon komma till Åland för att hjälpa till med ungdomsarbetet. Hon har också ordnat teater, dans- och musikuppträdanden samt anordnat läger och andra sammankomster och tillställningar. Idag är hon också aktiv sångstundsledare på Folkhälsans familjecafé.

Nohlgren har jobbat i Indien på barnhem och hon och hennes man fungerar tillsammans som en stödfamilj här på Åland.

Det står klart att hennes insatser och engagemang har varit av stort värde för många, speciellt för barnen – både här på Åland och i världen.”

Nohlgren får ett fång blommor och en penningsumma om en tredjedel av den årliga avkastningen ur minnesfonden. (ikj)