DELA

För många män i prosterigrupp

Arbetsgruppen som har utrett den åländska kyrkans stäållning i Borgå stift har bestått av tidigare lagtingsledamot Christian Beijar, lagtingsledamot Harry Jansson, kyrkoherde Jon Lindeman, kyrkoherde Jan-Erik Karlström, kontraktsprost Mårten Andersson, notarie Clas Abrahamsson, landshövding Peter Lindbäck samt avdelningschef Rainer Juslin.

Arbetsgruppen har hört biskop Björn Vikström samt ministrarna Johan Ehn och Tony Asumaa.

Enbart män satt i arbetsgruppen, åtta stycken närmare bestämt, och de har i sin tur hörde också bara män, tre stycken.

Sammanlagt elva män och inte en enda kvinna var med i beslutsfattandet.

Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor vid landskapet, är inte förtjust över hur det gått till.

– Det har inte skett enligt lagen om jämställdhet, säger hon. Om någon som berörs överklagar till diskrimineringsombudsmannen, DO, måste kanske allt arbete göras om.

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män gör undantag för kyrkan.

– Men det gäller direkt religionsutövning, slår Nikula fast.

Enligt jämställdhetslagens grundläggande mål ska kvinnor och män delta på lika villkor i beslutsfattande och planering av samhället. I grupper tillsatta av landskapsregeringen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera.

– Det kan finnas särskilda skäl för att ge undantag, säger Vivan Nikula. Men sådana skäl fanns inte i det här fallet. Dessutom ska det i sådana fall finnas en motivering till varför ena könet inte är representerat.

Arbetsgruppen hade tillsatts av utbildnings- och kulturavdelningens chef Rainer Juslin.

– Det var ett olycksfall i arbetet, erkänner han. Jag beklagar att lagen inte uppfylldes.

Han säger sig ha tagit lärdom av saken när det gäller att tillsätta andra arbetsgrupper.

– I dag gällde det en grupp skolbibliotekarier och den består av enbart kvinnor, fem kvinnor, av den enkla anledningen att det inte finns manliga skolbibliotekarier.