DELA

Facebook efter döden

Det sociala mediet Facebook hade 2013 mer än 1,1 miljarder aktiva användare och är rankat som det mest använda sociala mediet i hela världen. Så vad händer då med dessa 1,1 miljarder aktiva användarnas profiler när de inte längre är aktiva alls, det vill säga när de dör?
När en person dör kan en ”verifierad familjemedlem” på Facebook begära att kontot tas bort. Men man kan också själv meddela Facebook vad man vill ska hända när man dör.

Det finns två möjligheter för vad anhöriga kan göra med en död persons profil:

– Profilen som tillhör den avlidna görs om till en minnessida.

– Kontot tas bort helt och hållet.

Vad innebär en minnessida då?

Vill de anhöriga göra profilen till en minnessida så kan ingen göra nya inlägg på profilen eller lägga upp fotografier där. För att profilen skall kunna göras om till en minnessida vill Facebook att man skickar in ett dödsbevis.

Vill de anhöriga ta bort kontot helt och hållet raderas all information och ingen kan längre se sidan. För att denna åtgärd skall kunna ske, krävs flera dokument som bevisar att du, som anhörig, är en nära släktning. Begäran om att stänga ner ett konto kräver dödsattest och domstolsdokument som bekräftar fullmakt, personbevis eller testamente.

I många fall lämnar dock de anhöriga profilen som den är, och då blir profilen som en sorts minnessida ändå. Skillnaden är då att vänner kan göra inlägg på profilen till den avlidne för att hedra minnet av personen.

Källor: wikipedia och idg.se