DELA

”Det viktigaste jag någonsin gjort”

Ett nytt tillägg till den finlandssvenska psalmboken finns nu tillängligt för församlingarna.

Åländska Karin Erlandsson har ingått i kommittén som valt ut de nya psalmerna.
Det är trettio år sedan den nuvarande psalmboken uppdaterades och sedan dess har det uppstått nya behov och därför en önskan om nya psalmer. Det är totalt över hundra nya psalmer som nu finns i ett tillägg till den finlandssvenska psalmboken. Det är alltså inte fråga om en nyutgåva av psalmbokenen – inga gamla psalmer har tagits bort.

– Det nya tillägget underlättar förhoppningsvis för församlingarna, eftersom man nu slipper kopiera upp och dela ut de nya sångerna som man önskar att sjunga, säger Karin Erlandsson, Nya Ålands tjänstlediga kulturredaktör, som varit medlem i kommittén för det finlandssvenska tillägget.

I det nya tillägget till psalmboken finns några åländska bidrag, till exempel ”Sommarpsalm” och ”Vinterpsalm” av Knut Grüssner och Göran Andersson.

Församlingarna har möjlighet att införskaffa de nya psalmerna i ett häfte eller köpa nya psalmböcker där tillägget ingår. Bland annat i Jomala församling finns de nya psalmerna tillgängliga.

Processen med att välja ut de nya psalmerna var ett gediget arbete som pågick under tre år. I kommittén ingick teologer, kantorer, musiker, ungdomsarbetare och så Karin Erlandsson i egenskap av författare. Hon tog över Katarina Gäddnäs efter det första året. I öppningsskedet av urvalsprocessen tillfrågades församlingarna om populära sånger, man sökte i barnsångböcker och ute i världen.

– Efter det sjöng vi igenom alla sånger och röstade om de skulle gå vidare till nästa ”rond”, säger Erlandsson.

Det var viktigt att de nya psalmerna skulle täcka olika teman, årstider och högtider.

– Det finns också en del helt nyskrivna sånger. Jag och min man har översatt några sånger men också skrivit egna.

Hur känns det att din egen sång är med i psalmboken?

– Det är det viktigaste jag någonsin gjort. Psalmer sjungs på livets största ögonblick och att få bidra till dessa stunder känns bortom allt, säger Erlandsson.

Var ni eniga i kommittén?

– Det var en demokratisk process. Vi var självklart inte alltid överens, därför var det smidigast att rösta. När vi tillslut hade valt ut psalmerna gick processen vidare till den kyrkliga byråkratin, där togs två sånger bort och två lades till.

Vilka valdes bort?

– ”Idas sommarvisa”, den ansågs väl inte tillräckligt kyrklig. En annan sång som inte togs med var ”Svart som en natt” som handlar om en prostituerad.

Vilken ny psalm är din personliga favorit?

– ”Jag tror på en Gud som är helig och stark”. Det är en bra text, men framför allt en text som berör mig på ett personligt plan.