DELA

”Viktigt att ge barnen en stark självkänsla”

Marina Jeremic har aldrig funderat särskilt mycket över epitetet feminist, och heller aldrig varit aktiv inom kvinnorättsrörelsen.
För henne har det här med allas lika värde varit en självklarhet.
– Jag känner att vi alla har ett ansvar för vårt samhälle och vid varje tillfälle man får är det viktigt att lyfta fram positiva värderingar och alla människors lika värde, säger Marina Jeremic.
Du har en bred definition av feminism?
– Att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter ser jag som en självklarhet. Men det är också viktigt att prata om människors rättigheter oavsett etnicitet och religion. Det finns fortfarande diskriminering i vårt samhälle.
Hur arbetar du med de här frågorna till vardags?
– Min son är vuxen nu men jag tror och hoppas att han har fått mina värderingar om att man ska respektera andra människor. I mitt jobb på dagis är det förstås jätteviktigt att behandla pojkar och flickor lika. Viktigast av allt är att ge dem en stark självkänsla och att bekräfta varje barn.
Hur kan det se ut?
– Nuförtiden leker flickor och pojkar tillsammans på dagis. Man ser pojkar göra pärlhalsband och flickor som leker med bilar. Sådana möjligheter ska man uppmuntra.
Du är född i Serbien där du har tillbringat den största delen av ditt liv. Hur ser det ut med jämställdhet där jämfört med i Norden?
– Jag har bott på Åland i nio år så det är svårt att jämföra eftersom mycket kan ha förändrats i Serbien under den tiden. Men det skiljer sig nog mycket åt i städer med en mer modern kvinnosyn jämfört med landsbygden där kvinnorna har en mer traditionell roll som förr i tiden.
Avslutningsvis får du skicka en hälsning. Vem vill du rikta den till?
– Till min bror Nikola och hans fru Biljina som fick sin Stefan för två veckor sen. Det är deras första barn och det känns riktigt stort.

Oskar Magnusson