DELA

”Vi har diskuterat ungas välmående”

Sonja Winé från Sund hörde till dem som fick ta en oplanerad tur via Stockholm när Viking Grace inte kunde anlöpa Långnäs på söndag natt.
Vad har du varit på för resa?
– Jag är ungdomsarbetsledare i Jomala församling och har varit med ett gäng från Ålands unga kyrka till ungdomens kyrkodagar i Karis. Vi var totalt nitton stycken från Åland, några ledare och ungdomar i åldern 16 till 28 år.
Vad hände på kyrkodagarna?
– Det är en miniriksdag med unga från hela Borgå stift. Vi var 138 delegater och totalt deltog cirka 200 unga i dagarna. Ungdomarna diskuterar olika kyrkliga frågor i plenum och tar beslut som sedan skickas till stiftsfullmäktige. Ifjol skickade vi till och med brev till ryska och amerikanska presidenterna om att Norden borde vara en kärnvapenfri zon men vi har inte fått något svar.
Vilka frågor togs upp i år?
– De som tas upp är motioner som unga skickar till kyrkans central för det svenska arbetet. Totalt var det åtta i år. En motion som behandlades var att det borde vara mera bibelundervisning i församlingarnas ungdomsarbete, en annan handlade om ungas välmående och psykisk ohälsa bland unga. Det ordnades också en paneldiskussion om ungas välmående med justitieminister Anna-Maja Henriksson.
Har ni i Ålands unga kyrka tagit upp ungas välmående?
– Inte ännu men det är något vi ska ta tag i.
Vad gör ni annat än deltar i kyrkodagarna?
– Vi ordnar olika evenemang och resor. Snart ska vi till Taizé i Frankrike till exempel. Och så ordnar vi ungdomsmässor första fredagen i månaden.
Ni verkade inte särskilt upprörda över att inte komma hem inatt?
– Nejdå, vi tog det lugnt.
Så får du hälsa förstås.
– Då hälsar jag till alla unga inom Ålands unga kyrka.

Anne Sjökvist