DELA

”Vi är jättenöjda med kiva skola”

På klassträffen i Strandnäs skola på lördagskvällen (se artikel i dagens tidning) träffar vi Gea Jansén, skolans biträdande rektor som tillsammans med rektor Mikael Rosbäck visade de tidigare eleverna runt i det om- och utbyggda skolhuset.
Som barn gick Gea i Strandnäs skola och nu bor hon i skolans lärarbostäder.
Hur länge har du jobbat som lärare här?
– Det här är mitt nionde år. Tidigare var jag klasslärare i årskurserna 4-6 men nu när jag är biträdande rektor så har jag ingen egen klass utan undervisar enbart i matte. I år har jag matte i årskurserna 4 och 8. Jag vill ha lektioner på både låg- och högstadiet för att inte tappa kontakten med eleverna.
Vad gör du som biträdande rektor?
– Jag har hand om övrig personal, sköter elevvården, har hand om assistenter och är ansvarig för kiva skola.
Vad är kiva skola?
– Kiva betyder trevlig och kiva skola är ett antimobbningsprogram som tagits fram vid Åbo universitet med hjälp av pengar från undervisningsministeriet. Forskning bedrivs kontinuerligt.
Vad är bra med kiva skola?
– Det handlar mycket om empati och social träning och också om hur man tar sig an konkreta mobbningsfall. Det är både förebyggande och efterarbete i samma kit. Eleverna tränas både i att inte mobba och att våga stå för att man inte accepterar mobbning.
Motsvarar verkligheten forskningsresultaten?
– Ja. Vi är jättenöjda. I maj kartläggs alla skolor i projektet i en gemensam databas där eleverna svarat på frågor på nätet.
Vad är mobbning?
– Upprepad, medveten handling som gör någon annan illa.
Och vad gör du på fritiden?
– Tar hand om mina tonårsdöttrar, två hundar och fyra katter. Jag tränar mycket – yoga, body balance och hundpromenader.
Vem får din hälsning?
Berit Slotte som var min lärare när jag började skolan 1974. Det är sånt man minns en sådan här kväll.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax