DELA

Teresa Högberg och Robin Blåhed

Teresa Högberg och Robin Blåhed, båda från Mariehamn, vigdes lördagen den 10 juli i Marielunds trädgård i Lemland Söderby. Makarna tar det gemensamma efternamnet Blåhed. Vigseln förrättades av kaplan Gunnevi Styrström.