DELA

”Jag ser det som ett kall att hjälpa”

Det vimlar av folk ute i sjukhuscafeterians aula. Sjukhusvärden Karin Sandholm står mitt i vimlet.
Hon fungerar som den hjälpande handen för gemene man som önskar orientera sig i sjukhusmiljön. Hon visar stressade patienter vägen i sjukhusets alla vindlande korridorer. Hon är den som får alla att känna sig hjärtligt välkomna.
Karin vilken är din egentliga uppgift?
– Min uppgift är att ta emot människor, vara vänlig och hjälpsam, säger Karin med stolthet i rösten.
Hon vet vad hon talar om. Hon har varit med från början. Från den tid då sjukhusets verksamhet ännu befann sig i sin linda. På den tiden i egenskap av att vara sjukhuspräst.
– Eftersom jag har varit med länge känner jag till miljön och är något av den förmedlande länken som alltid finns till hands. Och ibland vill folk bara prata, säger hon vidare.
Hon känner miljön utan och innan. Hon fungerar också som den förmedlande länken mellan olika avdelningar.
– Det handlar mycket om att hjälpa till med praktiska saker, säger hon och nämner som ett exempel bland alla andra att hon bistår om någon vill ha hjälp med att orientera sig i labbet
Hur kom det sig att du blev sjukhuspräst?
– Jag har alltid sett det som ett kall att hjälpa andra, är det självklara svaret.
Mer behöver hon inte säga. Hon har det i sin blick, viljan att hjälpa och leda andra.
Vad gör du då på fritiden, då du inte jobbar som sjukhusvärd?
– Jag sjunger gärna och träffar mina barnbarn.
Till sist. Vem önskar du hälsa till?
– Till mina barnbarn Albin och Elis.

Nina Häggblad (praktikant)