DELA

”Jag har sett många riksdagsledamöter”

Dagens ålänning är en klippa i Helsingfors. Inte en riktig klippa utan en mänsklig sådan. Britt Inger Wahe har varit den åländska riksdagsledamotens högra hand sedan 1984 när hon började som informationssekreterare. Numera är hon 20 procent av arbetstiden i riksdagen och resten av arbetstiden går åt till Ålandskontoret i Helsingfors, som fungerar som en sorts Helsingforssekretariat för landskapets förvaltning.
– Jag har sett många landskapsregeringar, kanslichefer och riksdagsledamöter genom åren, säger Britt Inger.
Hennes uppgift är att serva dem oberoende av politisk tillhörighet.
Britt Inger bor i Grankulla men är från början från Åland. Hon bodde också tre år i Österrike innan hon flyttade tillbaka till Finland.
– Jag uppfattas som Ålands representant här, säger Britt Inger och har under åren byggt upp ett bra kontaktnät inom riksdagen vilket märks när man rör sig i korridorerna med henne.
– Jag kan ge bakgrundsinformation om personer som ålänningarna ska träffa. Det är bra att veta lite hurdana de är.
Vad gör du när du inte arbetar?
– De längre sammanhängande ledigheterna är jag på Åland. Jag har min mamma på Åland och tillbringar tid på Sottunga Finnö. Jag läser också mycket och så har jag två barnbarn i Norge som jag håller tät kontakt med.
Britt Ingers man är pensionerad pilot vid Finnair och då har de både tid och möjlighet att besöka barnbarnen ofta.
Dagens ålänning får också hälsa till någon.
– Då hälsar jag till min mamma på Åland och släkt och vänner. Och till alla duktiga kollegor vid landskapsregeringen.

Text och foto:

nina.smeds@nyan.ax