DELA

”Jag gillar det som är litet”

Den här gången hittar vi Dagens ålänning i Godby. Det är Pernilla Gabrielsson från Sonröda i Saltvik som håller på att packa ner sina inköp.
– Det är normalt måndagshandlande, förklarar hon.
Vad arbetar du med?
– Jag är trädgårdsrådgivare.
Vad innebär det mera konkret?
– Det handlar om allt från odlingsteknik och gödsling till växtskador och sortval. Jag jobbar med kommersiell fruktodling inom Ålands hushållningssällskap.
Ryms biodling med i bilden?
– Absolut, ja. Bina är ju mycket viktiga för pollineringen.
Hur mår den åländska äppelodlingen?
– Den mår jättebra. Den är en av de näringsgrenar som har framtidstro.
Vad gör en trädgårdsrådgivare nu när äppelträden vilar i snö och kyla?
– Massor. Det är nu all planering sker, man gör till exempel upp planterings- och gödselplaner. Det är också nu som man har tid att bekanta sig med olika äppelsorter. Jag är också knuten till en del av den försöksverksamhet som tidigare sköttes av före detta Ålands försöksstation. Dessutom ordnar jag vidareutbildning för odlarna och för mig själv också, man måste ju följa med utvecklingen.
Vad gör du på fritiden?
– Jag har hästar, hund och en sexåring. (Skratt). Och så tycker jag om att fotografera ute i naturen. Jag gillar i synnerhet det som är litet, insekter till exempel.
Så makroobjektivet används flitigt?
– Ja.
Vem vill du hälsa till?
– Jag vill hälsa till min sambo Magnus och min son Viking.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax

Foto: Erkki Santamala

erkki.santamala@nyan.ax