DELA

”Elever ska ses som personer, inte kön”

För Ytternäs skolas föreståndare Anders ”Antti” Eriksson är feminism en självklarhet.
– Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett kön, det är självklart för mig och har alltid varit det. Annars skulle jag nog inte passa så bra för det här jobbet. Jag har också begåvats med en familj med både söner och döttrar, och där är det också naturligt att tänka på de här sakerna.
Men om feminism är självklart, varför måste vi prata om det?
– Jag tror att många i själva verket håller med om feminismens värderingar, men själva ordet kan ibland verka avstötande för vissa, så det känns viktigt att föra fram vad det på riktigt betyder. Dessutom är det viktigt eftersom det finns en hel del ojämlikheter i samhället, bland annat gällande löner, som måste åtgärdas.
Hur jobbar ni med feminism i skolmiljön?
– Vi har fortbildat oss i de här frågorna ett bra tag, och även om jag tror att de flesta av oss från början har tänkt att vi minsann inte gör någon skillnad mellan pojkar och flickor visar ju klassrumsundersökningar att det faktiskt förekommer skillnader mellan hur mycket flickor och pojkar kan prata innan det upplevs att de tar för mycket plats. Det här är viktigt att känna till som lärare, så vi kan koncentrera oss på att behandla barnen som personer, och inte utgående från kön.
Vad är det viktigaste för dig gällande jämställdhet i skolan?
– Att barnen ska känna att de behandlas lika oberoende av bakgrund och vad de för med sig. Det betyder inte att vi alltid lyckas med det här, men ambitionen finns där. Det är också viktigt att barnen inser att deras kön inte begränsar vad de kan bli, allt är möjligt.
Vem vill du hälsa till?
Till alla mina barn i Ytternäs skola, och där hemma.

Ylva Vikström

ylva.vikstrom@nyan.ax