DELA
Foto: Susanna Hagman

Anna Häger och Andreas Myleus

Anna Häger och Andreas Myleus från Linköping vigdes den 4 augusti i kultur- och kongresshuset Alandica i Mariehamn. Bruden är bördig från Hammarland och brudgummen från Haparanda. Ceremonimästare var Fredrik Mattsson.