DELA

Hem och skola tipsar föräldrar i coronatider

Förbundet Hem och Skola har i samarbete med Suomen Vanhempainliitto utarbetat råd till föräldrar i coronatider.
Regeringen har nu fattat beslut om att skolorna stängs. Det innebär att våra barn undervisas på distans. Kom ihåg att ansvaret för undervisningen är skolans men att du som förälder kan hjälpa till på olika sätt.

Först och främst skall du hjälpa ditt barn att följa de instruktioner som kommer från skolan. Skolan har lite olika utgångslägen att komma igång med distansundervisningen så det är viktigt att nu i början ha tålamod och lugnt vänta på instruktionerna.

De äldre eleverna klarar för det mesta av att sköta kontakten till skolan själv, enligt de instruktioner som ges via Wilma (eller andra verktyg) medan de yngre behöver mera stöd.

Närundervisning (dvs vanlig skola) ordnas i skolan för elever i åk 1-3 (+ förskoleundervisning som ordnas i skolan) för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Närundervisning ordnas också vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd.

Kom ihåg att skolan bär ansvaret för undervisningen.

Lärarna har i dag goda möjligheter att ge distansundervisning och de ska fortsättningsvis sörja för undervisningen också om eleverna tar del av den hemifrån. Skolorna ser olika ut och hur snabbt arbetet kommer igång kommer att variera.

Som förälder hjälper du bäst till då du uppmanar ditt barn att logga in på Wilma (eller motsvarande portal) och uppmuntrar och stödjer barnet att följa instruktionerna och hålla kontakt med lärarna. Har man inte en dator till sitt förfogande klarar man sig långt med en vanlig mobiltelefon.

Behöver ni låna ett digitalt verktyg går det bra att vara i kontakt med skolan.