DELA
Foto: Unsplash.com

”Gör så gott det går och passar i er familj”

Förbundet Hem och Skola har i samarbete med Suomen Vanhempainliitto utarbetat råd till föräldrar med skolbarn i coronatider.

Ha fokus på trivseln i hemmet

Det är viktigt att skapa en balans mellan förväntningar på lärande och barnens och föräldrarnas insats för att får vardagen att fungera i hemmet. Alla föräldrar har inte möjlighet att hjälpa till med skolarbete som skall göras på distans och det är inte heller ett krav att du måste göra det.

Det räcker om du visar att du förväntar dig att barnet följer instruktionerna som ges och gör sina uppgifter enligt bästa förmåga. Att skapa rutiner och struktur på dagen är viktigt men det är inte meningen att skolarbetet skall förstöra husfriden. Gör så gott det går och passar i er familj. Ställ varken för höga krav på dig själv eller ditt barn just nu.

Lita också på att lärarna kan hjälpa ditt barn att ta igen det som eventuellt gått dem förbi när skolan öppnar igen och vardagen återvänder.

Uppmuntra till samarbete

Eftersom det kan bli rätt ensamt för barnen att jobba med sitt skolarbete hemma lönar det sig att uppmuntra barnet att göra sitt skolarbete tillsammans. Att göra saker tillsammans är roligare och våra barn är redan vana vid att använda både sociala medier och olika plattformer som gör det möjligt att samarbeta (t.ex. Google docs).

Har du yngre barn kan det du som förälder ringa upp andra familjer och låter barnen leka och lära sig tillsammans på distans. Att hålla kontakt med sina vänner är viktigt. Gör det till en daglig rutin.