DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fortsätt att ringa – även om du inte har något ärende

Pensionärsföreningar i Svenskfinland påminner om telefonsamtalets betydelse i karantäntider:
”Ring. Strunta helt i om du inte har så mycket att säga”.

Personer över 70 år rekommenderas fortsättningsvis att undvika fysiska kontakter på grund av risken att smittas av covid-19.

– Vi vet att avsikten är god och att beslutet fattats för att skydda oss äldre, men problem uppstår då många äldre har tagit dessa rekommendationer lite väl bokstavligt, säger Ole Norrback, ordförande för Svenska Pensionärsförbundet (SPF).

Många finländare som nått 70-årsålder har tolkat rekommendationen som att man över huvud taget inte får lämna sitt hem, och då växer ensamhetskänslan väldigt fort.

Pensionärsföreningar runtom i landet har varit tvungna att lägga all sin verksamhet på paus och tomheten är stor då en aktiv föreningsgemenskap plötsligt försvinner. Träffar och evenemang arrangeras till viss del digitalt, men det är inte något som funkar för alla.

Råd till både äldre och yngre

Både från förbunds- och föreningshåll ges ett gemensamt råd till alla som sitter ensamma hemma runtom i landet.

– Tanken med regeringens rekommendation är inte att man måste låsa in sig där hemma. Du får fortfarande gå ut och promenera exempelvis, bara du ser till att hålla avstånd till andra, säger Norrback.

Man påminner också alla finländare , även de som inte nått 70-årsålder, att inte underskatta ett telefonsamtals betydelse.

”Ring. Strunta helt i om du inte har så mycket att säga då du ringer. Då man sitter ensam så underlättar det mycket bara att man får höra någons röst. Det betyder massor att man får bli påmind om att någon där ute tänker på en.”

Sofia Westerholm SPT
Nya Åland