Cookies

Nya Ålands webbsidor och mobilapplikationer använder cookies och annan motsvarande teknik, inklusive cookies från tredje part, för produktion och utveckling av tjänsterna, nätverksanalys, personifiering av innehåll samt riktade marknadsföringstjänster. Riktad reklam kan förekomma både inom Nya Ålands såväl som tredje parters webbplatser eller tjänster. Användaren har möjlighet att förbjuda lagring av cookies genom att ändra på webbläsarens inställningar. I vissa fall kan förbudet leda till att webbsidorna blir långsammare eller att de inte fungerar alls. Genom att stänga meddelandet om cookies eller genom att fortsätta att använda Nya Ålands webbsida utan att ändra på cookieinställningarna på din webbläsare så godkänner du användningen av cookies. Att blockera lagring av cookies hindrar inte publicering av reklam, utan leder istället till att reklam och annat innehåll inte är anpassat utgående från tidigare insamlad information.

Cookies är filer som en webbsida, applikation eller klickad reklam ställer in i din webbläsare genom den öppnade webbsidan. Cookies innehåller anonyma identifikationer som anknyter till den specifika webbläsaren. Med hjälp av dessa kan Nya Åland senare känna igen webbläsare eller terminaler på olika webbsidor och tjänster. Endast den server som skickat ut cookien kan senare läsa och använda den.

Tredje parter får med Nya Ålands tillstånd installera cookien i användarens terminal när användaren besöker Nya Ålands webbsida, t.ex. för att erbjuda användaren riktad reklam eller för att föra statistik över besök på olika webbsidor. På grund av att användarens webbläsare begär reklam som publicerats av tredje part från en server utanför Nya Åland kan dessa tredje parter se, redigera och lägga ut egna cookies på samma sätt som om användaren skulle besöka dessa tredje parters webbsidor.

Som ett exempel på användningsändamål för cookies kan nämnas riktad marknadsföring. Nya Åland kan använda den information som samlats in genom cookies eller annan motsvarande teknik som används på bolagets webbsidor för att bilda olika målgruppssegment som utnyttjas för riktad reklam eller framställning av annat innehåll för en specifik webbläsare. För de olika målgruppssegmenten presenteras sådan reklam på Nya Ålands eller av dess samarbetspartners tillhandahållna webbsidor eller elektroniska tjänster som utgående från insamlad information troligtvis är av intresse för den mottagande målgruppen.

Användaren kan inte identifieras enbart utgående från cookies. Nya Åland kan i enlighet med registerbeskrivningen rikta sina kunders nätreklam och annan marknadsföring utgående från information som erhållits från de egna kundregistren och andra register genom att med användarens samtycke använda anonyma allokeringsuppgifter i cookies.