DELA
© Nya Åland

Snart går energibolagen ihop

Vid vårens slut slås Ålands energi och Mariehamns energi ihop. På det sättet kan onödiga transaktioner mellan bolagen rationaliseras bort.
Vid Ålands energis extra bolagsstämma i fredags, beslöts enhälligt att verkställa fusionen mellan Ålands energi och Mariehamns energi. Detta föranleder ändringar i bolagsordningen och ett namnbyte, vilket kräver två på varandra följande stämmor.
– Så vi avvaktar tills de har varit innan vi tar det juridiska beslutet, säger Ålands energis vd Henning Lindström.
Den 17 respektive 18 februari har de två bolagen stämmor.
– Därefter blir det registreringsprocedurer och annat som gör att vi planerar att formellt slå samman de två bolagen 31 maj. Fram tills dess verkar vi som vanligt.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström