DELA
© Nya Åland

Elva kulturprojekt fick stöd

Ålands kulturdelegation har fördelat projektbidrag av engångskaraktär. Elva mottagare fick dela på 22.500 euro. Största bidraget, 4000 euro, gick till arbetsgruppen ”Gustava” för operan ”Gustava – ett kvinnoöde” med musik av Lars Karlsson och libretto av Vibeke Voigt.
Utöver operaprojektet, som bygger på en händelse med verklighetsbakgrund på Föglö, fick följande projekt understöd:
n Kulturföreningen Katrina: 3.000 euro för översättning av Margit Rahkonens bok om pianisten Alie Lindberg.
n Teaterföreningen Kuling: 2.500 euro för sommarteatern ”Kom igen Charlie” i Badhusparken i Mariehamn.
n Kören Cantilena: 2.000 euro för ny åländsk körmusik i samarbete med kompositörerna Stefan Simonsen och Kjell Frisk.
n Steinerpedagogikens vänner: 1.000 euro för en morsdagskonsert med eurytmiuppträdande.
n Alandia Strings: 1.500 för en konsert med ungdomssymfoniorkester den 4-6 augusti, ett samarbete med en orkester från Bern.
n Alandia Squaredancers: 1.000 euro för genomförandet av sommarens dansevenemang.
n Lappo ungdomsförening: 1.000 euro för dagsprogrammet vid årets Lappofest.
n Arbetsgruppen för Pellas ladugårdsteater: 2.000 euro för uppförandet av teaterstycket ”Skonerten Maria” av Bertil Lindqvist.
n Projektgrupp Maria Knyphausen och Susanna Knyphausen: 1.500 euro för sammanställning av boken ”Hus på Åland”.
n Projektgruppen Anna Sundblom, Marie Stefansotter, Tom Clemes: 3.000 euro för utställningen ”Sakrum” (skulptur, grafik och ljudteknik) i Köpenhamn.
Sju ansökningar fick avslag och ett par bordlades. (jk)