DELA

Många frågetecken kring ny idrottslag

ALLMÄNT. Från och med 1 januari bör idrottsorganisationer begära utdrag ur brottsregistret av varje enskild ledare som erhåller ersättning eller är i anställningsförhållande. Det finns fortsatt frågetecken kring vilka lagen egentligen omfattar.
– Det kommer tolkningar och utlåtanden efterhand som vi arbetar med detta, säger Jani Westerlund på Ålands Idrott.
Från och med den 1 januari trädde en uppdaterad lag i kraft som innebär att de åländska idrottsorganisationerna är tvungna att begära utdrag ur brottsregistret av varje enskild ledare som erhåller ersättning för sina insatser eller är i anställningsförhållande. Kravet innefattar ledare för barn och ungdomar upp till 18 år.
– Det är en landskapslag som funnits sedan 2004 men från och med årsskiftet omfattas även idrotten till viss del, säger Jani Westerlund på Ålands Idrott.

Det finns fortfarande frågetecken kring tolkningar av lagen och Westerlund poängterar att mycket handlar om bedömningar.
– Ledaren ska jobba minst tre månader under ett kalenderår som ledare samt erhålla ersättning för detta. En ledare som har en grupp en gång i veckan kommer inte upp i det, även om denne får en viss ersättning. Då blir det en tolkningsfråga där det är uppdragsgivaren som avgör om man ska begära ett utdrag. Vi förordar att man bör göra det. I övrigt gäller tolkningen att lagen inte omfattar ideellt arbete. Enligt den senaste utsagan så gäller det först och främst anställda eller ledare som utfört arbete mot ersättning. I lagtexten har man valt att skriva ordet idrott som kan uppfattas omfatta så mycket mer än anställda.

Läs mer i papperstidningen.


Dan Sjöblom

dan.sjoblom@nyan.ax