DELA

”Förmodligen tas beslut i maj”

ALLMÄNT. En arbetsgrupp ledd av bildningsdirektör Kjell Nilsson håller på att ta fram underlag för vilket alternativ som de anser passar bäst när det gäller renoveringen av Övernäs skola. Enligt stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) ska beslut i frågan tas om ett par månader.
När det gäller renoveringen av Övernäs skola har två olika alternativ diskuterats. Det ena innebär en totalrenovering av den befintliga högstadiebyggnaden. Det andra alternativet som man har pratat om är att bygga på en våning på den befintliga judolokalen i Idrottsgården och åtgärda endast det mest nödvändiga på den befintliga högstadiebyggnaden.
En arbetsgrupp ledd av bildningsdirektören Kjell Nilsson har tillsatts för att utvärdera alternativen och stadsstyrelsen fick en mellanrapport på stadsstyrelsemötet i går. Stadsstyrelsen besökte också Övernäs skola och Idrottsgården för att få en bild av hur alternativen skulle fungera i praktiken.
Läs mer i papperstidningen.