DELA
Foto: Stefan Öhberg

Varning för falska sedlar

Företagare som hanterar kontanter uppmanas av polisen att granska inkomna sedlar noggrant. Bara sedan årsskiftet har polisen hunnit ta emot tre anmälningar där man misstänker att en sedel är falsk. Under 2018 steg antalet anmälningar om falska sedlar från några enstaka till närmare tio, och de allra flesta anmälningarna gjordes i slutet av året. Det har rört sig om 20- och 50-eurosedlar.

Om en misstänkt förfalskad sedel påträffas kontakta polisen.

Vid misstanke tar polisen sedel i beslag och skickar den till labbet för analys. En del av de analyserade sedlarna har visat sig vara förfalskade.