DELA

Vann överklagande i högsta domstolen

– Ett principiellt sett väldigt viktigt prejudikat.

Det säger juristen Trond Hornseth om högsta domstolens beslut i ett sexualbrottsärende där han överklagat hovrättens dom.
I fjol dömde tingsrätten en 47-årig man för grovt sexuellt utnyttjande av barn. Domen var ovanlig så till vida att tingsrättens ordförande ville fria mannen men nämndens ledamöter fick igenom en fällande dom. Mannen överklagade domen till hovrätten som kom till samma slutsats som tingsrätten och som också skärpte straffet mot mannen.

I tingsrätten yrkade målsäganden och hennes jurist Trond Hornseth på att handlingarna i sexualbrottsmålet skulle sekretessbeläggas till behövliga delar direkt med stöd av paragraf 9 i lagen om offentlighet i allmänna domstolar. Tingsrätten gick honom till mötes.

Mannen, som yrkade på att rättegången och alla handlingar skulle vara offentliga, överklagade även sekretessbeslutet till hovrätten.

Hovrätten beslöt att bara två handlingar, två psykologutlåtanden, skulle sekretessbeläggas men att handlingarna i övrigt skulle vara tillgängliga för allmänheten.

– Jag var chockad över att hovrätten kunde komma till ett sådant beslut, säger Trond Hornseth som begärde besvärstillstånd i högsta domstolen eftersom han ansåg att hovrättens beslut var felaktigt.

Läs mer i Nya Åland!