DELA
Foto: Ida K Jansson

Opposition frågar om höjda Paf-arvoden

Tänker landskapsregeringen ompröva beslutet om de nya ersättningarna till Pafs styrelsemedlemmar?
Den frågan ställer elva lagtingsledamöter från oppositionspartierna Centern, Obunden samling och Ålands framtid i ett spörsmål till landskapsregeringen.

Finansministern Mats Perämaa (Lib) fattade förra veckan beslutet om kraftigt höjda månadsarvoden till den nya styrelsen. Som Nya Åland berättade i fredags skickade oppositionen redan samma dag som det blev offentligt ett pressmeddelade där de aviserade ett spörsmål.

Ordföranden Jan-Mikael von Schantz får 2 400 euro, vice ordföranden Carl Haglund får 1 350 euro och ledamöterna Anna Dahlsten, Birgitta Eriksson, Sara Kemetter (S) och Danne Sundman (MSÅ) får ett månadsarvode på 1 000 euro. Dessutom får medlemmarna ett mötesarvode på 500 euro.

De elva lagtingsledamöterna tycker att beslutet strider mot landskapets eget styrdokument för landskapsägda bolag och Paf. Under punkten ”Styrelsearvoden” står det:

– Inför beslut på stämman om styrelsens arvoden ska en analys göras där arvodenas nivå jämförs med arvodena i andra jämförbara bolag. Arvodena ska vara konkurrenskraftiga, men inte marknadsledande.

Om beslutet inte ändras finns det en risk att att ersättningarna överlag inom landskapsregeringens bolag höjs med åtföljande påverkan på budgetutrymmet, skriver ledamöterna i spörsmålet.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!