DELA

Omfattande algblomningar

Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i de öppna havsområdena söder om Åland.

Det framgår ur den senaste algrapporten.
Både Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda och Gränsbevakningens flyg rapporterar om förhållandevis mycket alger söder om Åland och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng.

Den senaste tidens blåst har lett till att största delen av algerna är blandade med havsvattnet men det förekommer också skikt av ytblomning.

– Havsvattnets yttemperatur är just nu 12-14 grader på Bottenhavet och 14-16 grader på landets övriga havsområden. Enligt Finlands meteorologiska institut ökar vinden i styrka till veckoslutet vilket vanligtvis betyder att de blågröna algerna blandas upp med vattnet. Lugnt väder gynnar stora sjok av ytblommande alger, skriver miljöcentralen i ett pressmeddelande.

Miljöcentralen klassar förekomsten av alger som normal för årstiden. Från kustområdena har enstaka algobservationer anmälts från Åland, Skärgårdshavet, Raumo skärgård och Finska viken.

Algerna i insjöarna har ökat sedan rapporten förra veckan men förekomsten av alger är fortfarande liten i förhållande till tidpunkten. Det ostadiga vädret och kraftiga åskskurar motverkar ytblomningen.