DELA

Nu ökar blågrönalgerna

Den kyliga försommaren har gjort att vi hittills förskonats från algblomning.

Men nu har blågrönalger observerats söder om Åland.
För att vara juli är det ovanligt få algblomningar.

– Blågrönalger har blivit aningen rikligare i insjöarna, men algmängden är fortsättningsvis något mindre än genomsnittet för början av juli, skriver Finlands miljöcentral i den riksomfattande algöversikten.

Miljöcentralen meddelar att en del blågrönalger har observerats söder om Åland men att det inte handlar om några stora anhopningar.

Ytvattnet till havs är nu cirka 14-15 grader och närmar sig alltså den temperatur som gynnar algtillväxten.

Blåalger har den här veckan konstaterats vid 24 observationsplatser i landets insjöar men bara på två orter i södra Finland handlar det om stora mängder. I de rapporter som allmänheten bidragit med har det funnits rikligt med alger på tre ställen.

– Värmen nu kommer sannolikt att gynna de blågröna algernas blomning i sjöarnas ytvatten, säger specialforskare Marko Järvinen.

Mönstret för en normal sommar är, enligt honom, att algerna börjar öka efter midsommar för att kulminera i mängd i juli och augusti.