DELA

Munskydden bort på fredag

Ålands exitstrategi fortsätter framåt och de flesta restriktionerna upphör att gälla på fredag. Samarbetsgruppen ville dock förlänga med ytterligare en vecka, men fick vika sig för politikerna.

Landskapsregeringens presskonferens på måndagen innehöll ett efterlängtat besked: På fredag upphör rekommendationen om munskydd på allmän plats och i kollektivtrafiken. Tillsammans med det tidigare beskedet om att restriktionerna kring restaurangernas öppettider och besökarantal upphör från och med idag betyder detta att normaliteten börjar återvända till Åland.

– I och med detta upphör de flesta restriktioner som vi ännu har kvar, sade social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Politiskt beslut

Inte heller bestämmelserna om särskilda kund- och deltagarutrymmen för offentliga lokaler förlängs ytterligare. Även fortsättningsvis gäller dock smittskyddslagens § 58 C om allmänna hygienföreskrifter samt kraven på särskild försiktighet vid besök på äldreboenden.

Beslutet om de slopade restriktionerna visade sig dock vara fattat på politiska grunder. Landskapsläkare Knut Lönnroth bekräftade efter en fråga från Nyan att samarbetsgruppen velat förlänga de gällande bestämmelserna ytterligare en vecka men fått backning av landskapsregeringen:

– Det fanns olika bedömningar i samarbetsgruppen, men ett mycket sammanhållet resonemang, sade han.

– Rekommendationen i samarbetsgruppen blev dock att vi skulle ta det vecka för vecka och behålla munskydden ytterligare en vecka, tills vi fick bekräftelse på att incidensen och belastningen på vården inte ökade.

Fick vika för politikerna

Detta förslag – som inte heller samarbetsgruppen var enig om – fick dock vika för politikernas beslut att slopa munskydden redan denna vecka.

– Från politiskt håll var vi eniga, sade vicelantrådet Harry Jansson (C).

Han passade dock på att rikta ”ett varmt tack” till alla dem som fortsatt att bära munskydd, trots en allt mer utbredd trötthet med restriktioner i det åländska samhället.

– Särskilt från skolvärlden har vi fått rapporter om hur eleverna har lidit och fått huvudvärk av att bära munskydden, sade han.

– Tack för den uthållighet som har visats i det åländska sam-hället.

Tradition med munskydd

Tillförordnade chefsläkaren Jun Nagamori påpekade att bär-andet av munskydd skyddar omgivningen om man själv har en infektion och att det i andra delar av världen är tradition när man exempelvis har för-kylningssymptom.

– Det tycker jag är en fin sak att göra även här på Åland, både under pandemin och kanske annars också.

Harry Jansson instämde:

– Jag vill poängtera att den som vill bära munskydd ska precis som tidigare kunna göra det i alla situationer där man känner sig tryggare.

– Ingen ska behöva uppleva att folk tittar snett på en bara för att man tänker på sin hälsa – eller på andras.

Andra besked

Sjöfartsstödet från Traficom upphör den 1 mars. Landskapsregeringen förbereder dock en skrivelse om saken till regeringen.

Antalet ålänningar som testar sig för corona minskar vecka för vecka. Smittalen är dock fortsatt höga även om incidenstalet är svårtolkat.

Vården är för tillfället inte överbelastad: Inte en enda person vårdas just nu för covid-19 på sjukhuset.

Sekvenseringsresultat nyligen visar att den nyare varianten av omikron kallad BA2 nu fått insteg på Åland – av 22 analyserade prover var 12 av denna sort. Den ger dock inga allvarligare verkningar än den ”gamla” varianten.

52,1 procent av ålänningarna har nu fått tre doser vaccin. Nästa vecka kan barn i åldrarna fem till elva år boka in sig för dos två.

Ett nytt coronavaccin – av företaget Novavax – kommer till Finland den här veckan och vaccinationer med det inleds i början av mars. Vaccinet uppbyggt på ett mer traditionellt sätt än de nu befintliga, vilket får myndigheterna att hoppas att de som hittills valt att vara ovaccinerade ändrar sig.