DELA

Många störande fester på nyårsnatten

Nyårsfesterna i Mariehamn ledde till ett tiotal anmälningar om störande beteende.  Oönskade festprissar och höga ljud fick polisen att rycka ut till ett flertal bostäder. Fältchef Birgitta Williams säger att natten annars förlöpt lugnt.

 

En person togs i förvar under natten på grund av att han var så berusad att han inte kunde ta vara på sig själv och någon kastade in en sten i ett fönster på en bostad i Mariehamn. Polisen övervakade tolvslaget i Mariehamn till fots och inga konstigheter rapporterades.

– Det var nog lugnt, säger Williams och konstaterar att nyårsafton brukar vara ganska händelselös för polisens del.

Tidigare under nyårsdagen uppdagades ett snatter i Västernäs i Mariehamn. En handelsrörelse blev av med varor och personalen identifierade den misstänkte som lämnade platsen. Polisen lokaliserade den misstänkte och grep denne efter att personen uppvisade drogtecken. Misstanke om straffbart bruk registrerades och konstaterades efter utförd kroppsbesiktning. Personen delgavs böter. En bilist fick böter efter att inte ha stannat i Ingby där det rådde stopp-plikt och efter mörkrets inbrott skedde en trafikolycka i Vessingsboda i Lemland då en älg och en personbil kolliderade. Älgen fortsatte till skogs och varken förare eller fordon ådrog sig skador. Lokala jägare kontaktas för att granska skicket på skogens konung. (hh)