DELA

Valanalys utvecklar demokratin

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän och politiker ska följa med valet 2015.
– Efter val blir det alltid en diskussion om vad man kunde göra på annat sätt, men fyra år senare har man glömt allt. Nu ska vi försöka ta vara på det, säger Casper Wrede.
Landskapsregeringen vill vara med och utveckla demokratin på Åland. Med detta i åtanke har man tillsatt en arbetsgrupp som består av sex tjänstemän och fem politiker. Tjänstemännen leds av Casper Wrede, medan politikerna som företräder alla lagtingspartier leds av Wille Valve (M).
– Tanken är att arbetsgruppen ska kunna följa med valförberedelserna och valprocessen för att se vad som kunde göras på ett annat sätt inför valet 2019, förklarar Wrede.
Inför uppdraget har arbetsgruppen deltagit i en tvådagars tankesmedja med fyra forskare från Åbo Akademi. Temat för tankesmedjan har varit demokratiutveckling och en ny vallagstiftning.
Politiker kan bli låsta i sina åsikter. Vi har diskuterat olika sätt att inhämta ofiltrerad medborgaropinion. Konkret är det fråga om att ge lite nya metodologiska verktyg för arbetsgruppen, säger Göran Djupsund.
De nya metodologiska verktyg som nämns under landskapsregeringens presstillfälle är bland annat enkätundersökningar och paneldiskussioner med medborgare och moderatorer, samt acceptansval där man kan kryssa för flera kandidater.
Man har också diskuterat det positiva och negativa med e-röstning, samt sänkningen av åldersgränsen för röstberättigade. Målet är att öka det politiska intresset hos medborgare.
– Det finns redan med i regeringsprogrammet att engagera fler befolkningsgrupper, säger Valve.
Den punkt där man verkar ha kommit längst beträffar ökningen av kvinnliga representanter inom politiken. För tillfället är endast sju av regeringens 30 representanter kvinnor. Nu talar man om olika kvoteringsmöjligheter och utvecklingen av partikulturen.
Läs mer i papperstidningen!

Adrian Grönqvist