DELA

Tänk på barnen i besluten

Rädda Barnen på Åland beviljades 18.575 euro i Paf-medel för att under året föra ut kunskap om barnkonventionen till de åländska kommunerna.
Föreningen hade ansökt om 50.000 euro för att kunna anställa en informatör, och nu får man tänka om hur det praktiskt ska gå genomföra projektet med mindre pengar.
– Vi startade med detta redan ifjol. Tua Stenström jobbade med det på halvtid under ett halvår och vi kände att det finns mera att göra på det här området, säger Rädda Barnens verksamhetsledare Janina Björni
FN:s kommitté för barnets rättigheter rekommenderar alla länder som ratificerat konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) att göra barnkonsekvensanalyser inför samtliga beslut som rör barn. Kort sagt innebär det att man ska förhandsgranska vilka konsekvenser besluten får för barnen och fatta beslut i enlighet med barnens bästa.
– Och det gäller förstås inte bara utbildnings- och fritidsfrågor utan faktiskt väldigt mycket som besluts i kommunerna. Inom tekniska sektorn till exempel fattas många beslut som rör barn, de använder också vägarna och är samhällsmedborgare som alla andra.
Från kommunernas sida har projektet bemötts positivt.
Läs mer i papperstidningen! (as)