DELA

Storbråk om makten i Hammarland

Årets första fullmäktigemöte i Hammarland hann knappt börja innan det ajournerades.
En kamp pågår mellan två nybildade block där det ena – centern och socialdemokraterna – anklagas för att kapa åt sig för stor makt.
Efter tidigare val har Hammarlandspolitiken främst dominerats av centern, något som emellanåt har mött hård kritik från oppositionen.
I höstens val fick centern nio platser i fullmäktige – ökning med ett mandat – medan liberalerna fick 4 och gick framåt med ett mandat, obundna fick ett – samma som tidigare – och sossarna fick ett mandat, en tillbakagång med två mandat.
Inför det här valet hade liberaler, sossar och obundna inte ingått valförbund som man tidigare har gjort.

Gick samman
Efter valet gick liberalerna och den obundna ledamoten ihop i ett block och fick tillsammans fem av de 15 platserna i fullmäktige och stärkte på så sätt sina positioner eftersom fördelningen i nämnderna då skulle bli 4 mot 3 med majoritet för centerblocket.
Bara timmar före fullmäktigemötet den 4 januari, när fullmäktiges ordförande och vice ordförande skulle utses och kommunstyrelse väljas, meddelade centerns ordförande Stig Mattsson att partiet lierat sig med socialdemokraternas enda ledamot och att man därmed kontrollerade 10 av mandaten och att fördelningen mellan blocken i kommunstyrelsen och nämnderna skulle bli 5-2, alltså stärkt makt för C/S och minskat inflytande för Lib/Ob..
Det ledde till att Tomas Blomberg (Lib) yrkade på proportionella val till fullmäktiges ordförande och signalerade att samma procedur skulle åberopas också för de andra viktiga posterna.
Det enda fullmäktige kunde enas om var att utse centralnämnd för proportionella val. I övrigt ajournerades mötet till den 17 januari för att centralnämnden ska hinna förbereda det proportionella valet som i princip är ett kommunalval i miniatyr med kandidatlistor och uträkning av jämförelsetal för kandidaterna.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre