DELA

Spännande föremål från djupet

Champagnevraket i Föglö hade inte bara ädla drycker ombord.
Bruksföremål som porslin och navigeringsredskap bidrar till att ge en bild av livet ombord på galeasen.
Varje enskilt föremål som har hittats på vraket, eller champagnegaleasen som museibyrån kallar den sjunkna fartygskroppen, analyseras noga och förs sedan in på fyndlistor. Det är ett tidskrävande marinarkeologiskt jobb. Listorna innehåller därför ännu inte samtliga föremål som hittats ombord på galeasen men museibyrån har kommit en bra bit på väg.
Med ett par undantag finns de flesta fynd som gjordes 2010 nu listade.

Tagit prover
Vikarierande antikvarie Jenni Lucenius, som koordinerar arbetet kring vraket, berättar att fyndlistan från 2011 bland annat kommer att innehålla tunnlock, lerkrus och glas.
– Vi har även tagit prover; sediment, vedartsprover och dendroprover där vi väntar på resultaten, säger hon.
Som Nya Åland tidigare har skrivit är målsättningen att försöka få svar på de stora frågorna: Vad var det för ett skepp, vart var det på väg och vad hände egentligen i vattnen vid Föglö?
Hela listan på fynd hittar du i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen