DELA

Skärgården ska få en framtidsplan

Bro- och hamningenjör Ian Bergström efterlyser mer politisk styrning för skärgårdspolitiken.
I går beslutade landskapsregeringen att dra igång en jätteutredning för att genomlysa hela trafikbehovet i skärgården.
– Vänd på debatten, säger Ian Bergström.
Dra först de politiska riktlinjerna för vad som ska finnas i skärgården och se sedan vad man kan ta bort.
– Först ska politikerna sätta nivån på servicen, sen ser man på turerna. Ska man bo i skärgården, var ska man bo och vad ska man leva av? Det behövs långsiktiga beslut för att folk ska våga satsa på att bo i skärgården.
I går fattade infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) beslut om en kortruttsutredning som man hoppas ska ge det långsiktiga perspektivet. Utredningen ska innefatta analys om trafikstatistiken, kostnaderna i systemets olika delar, prognoser för befolkningsutveckling, näringslivets utveckling och turismstatistik.
Utredningen bjuds nu ut och den som får uppdraget ska vara klar med arbetet i mars 2013.
– Då får vi en sammanhållen genomlysning av hur hela trafiksystemet fungerar och vilka behov de olika delarna innehåller, säger Thörnroos.
– Vi pratar investeringar i 150-miljonersklassen och de kan inte enbart baseras på tyckande och vilken politisk minister som styr just då. Men samtidigt som utredningsarbete pågår går projekten vidare.
Läs mer och se kartor över dagens och framtidens upplägg för skärgårdstrafiken i onsdagens papperstidningen!

Annika Orre
Nina Smeds
Annakaisa Suni