DELA

Sanering för nytt it-hus

Nyligen skeppades två båtlass med förorenad jord från it-kvarteret på Klinten i Mariehamn till riket. Jorden har grävts upp där det nya it-huset ska byggas.
Jorden innehöll mindre mängder dioxiner och furaner.
Ålands industrihus vd Agneta Erlandsson-Björklund berättar att jorden inte på långt när innehöll lika mycket gifter från sågverkstiden som den jord som sanerades 2003, innan det första it-huset byggdes. Proverna togs under sensommaren och visade på relativt måttliga halter.
– Gifterna fanns inte i alla prov, utan det verkade som om de hade runnit från doppkaret där impregneringen skedde tidigare, säger hon.
Saneringen skedde enligt de villkor som miljöprövningsnämnden gav inför den förra saneringen. Jorden transporterades efter analys till en mottagningsstation nära Salo i riket.
Planerad byggstart för det andra huset är oktober, berättar Agneta Erlandsson-Björklund.
– Anbudstiden för bygget går ut på fredag om en vecka. Efter det vet vi mera.

Också Rundbergs
Rundbergs såg har också nyligen sanerat sitt område som innehöll föroreningar från den tidigare verksamheten. I tisdags skeppades ett båtlass jord till Ekokem i riket. Bland annat innehöll jorden arsenik. Sammanlagt gällde saneringen ett par hundra kubikmeter massa.
Miljöprövningsnämnden gav tillstånd till saneringen i våras.