DELA

Röstning om hantverksskolan

Nu börjar olika åsikter göra sig gällande inom landskapsregeringen. Det behövdes två omröstningar när man på torsdagen klubbade förslaget till årets första tilläggsbudget.
I tilläggsbudgeten föreslås räntestöd för lån på 17 miljoner euro för Marstads hyreshus och bostadsrättsföreningens hus vid Lotsgatan, båda i Mariehamn.
Det blir 120 nya bostäder och räntestödet som landskapet ställer upp med har budgeterats till 150.000 euro.
Näringsminister Jörgen Strand (fs) ansåg att landskapet inte skall gå in med räntestöd till de här bostadsprojekten utan låta den privata marknaden sköta byggandet. Vid omröstningen fick han stöd av Harriet Lindeman (fs), medan de andra röstade för räntestödet.
Detta ledde till att Strand och Lindeman lämnade in en reservation, där de dels anser att byggandet skall ske på marknadsekonomiska villkor. Stora bidrag från landskapet slår undan fötterna för privata entreprenörer.
– Strand tog också upp EU-vinkeln. Det är oklart med juridiken kring bostadsproduktionen i EU, säger finanschef Conny Nyholm.
Stödet har inte notifierats hos kommissionen och det råder viss osäkerhet kring hur man ser på saken i Bryssel.

Hantverksskolan
Omröstning blev det också om hantverksskolans framtid.
Det finns ett förslag att flytta över hantverksskolan från Tosarby till Kastelholms kungsgård i två etapper. I första etappen skall nedre våningen av stallet rustas så utbildningen kan inledas hösten 2008. Man skulle också få tillgång till utrymmen i Ribacka.
Etapp två skulle omfatta övre våningen av stallet och mangårdsbyggnaden på Kastelholm.
För etapp ett och projekteringen av etapp två föreslogs nu 570.000 euro. 500.000 finns sedan tidigare budgeterade för en verkstadsbyggnad i Tosarby och så räknar man med att sälja tomten där och få resten av pengarna den vägen.
Mot detta gick trafikminister Runar Karlsson (c), som ansåg att hantverksutbildningen skulle flyttas till folkhögskolan. Han blev ensam om den åsikten i omröstningen, som alltså slutade 6-1.

Ny tjänst
I tilläggsbudgeten tas också den nya tjänsten som autonomiutvecklare upp.
– Enligt förslaget inrättas tjänsten den 1 juli. För att täcka lönekostnader med mera behövs 52.000 euro, men något anslag behövs inte nu, vi omfördelar pengar, säger Conny Nyholm.
Tjänsten inrättas för Elisabeth Nauclér, som nu sitter i riksdagen.

11 miljoner
Tilläggsbudgeten balanserar på 11.530.000 euro. Pengar finns. Avräkningen ger över 3 miljoner mer än man tog upp i ordinarie budgeten, skattegottgörelsen likaså och så har man ett överskott på 5 miljoner euro från fjolåret.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax