DELA

Perämaa anklagas för lögn

LAGTINGET. Finansminister Roger Nordlund (C) anklagar Mats Perämaa (Lib) för att ha svängt i frågan om lån till Sottunga.
– Perämaa säger att det ska vara lag och ordning, men det ska också vara sanning, sade Nordlund i debatten.
Perämaa nekar att han skulle ändrat åsikt efter valet.
Lagtinget är enigt om att Sottunga är i akut ekonomisk kris trots att man gjort allt för att hålla kostnaderna nere. Befolkningsunderlaget räcker helt enkelt inte till för att ta hand om den åldrande befolkningen i Finlands minsta kommun.
Tvisten handlar om hur landskapet borde hjälpa till, genom bidrag eller lån.

Anklagar Perämaa
Landskapsregeringen föreslår i den andra tilläggsbudgeten att landskapet beviljar Sottunga ett lån som i efterhand kan omvandlas till stöd. Liberalerna och Ålands framtid däremot vill att Sottunga ska beviljas bidrag inom ramarna för den nuvarande lagstiftningen.
I gårdagens lagtingsdebatt anklagade nuvarande finansiminister Roger Nordlund (C) den tidigare finansministern Mats Perämaa (Lib) att ha vänt kappan efter vinden.
– Jag har den uppfattningen att ärendet har (under förra landskapsregeringen) beretts i den riktning som vi nu föreslår. Därför tycker jag att Perämaas engagemang är förvånande när han skulle själv kunnat fatta det här beslutet, säger Nordlund till Nya Åland.
I lagtingsdebatten drog Nordlund till och med paralleller till Håkan Juholts avgång när han sade att politiker ska hålla sig till sanningen.
– Perämaa säger att det ska vara lag och ordning, men det ska också vara sanning, sade Nordlund.

”Går väldigt långt”
Mats Perämaa avvisar anklagelserna från Nordlund.
– Jag tycker att Roger går väldigt långt och respekten för honom faller när han kommer med sådana anklagelser. Han har lagt fram ett förslag och borde stå för det, säger Perämaa.
Enligt Mats Perämaa fanns ett lån inte ens med i diskussionerna när han utredde frågan som finansminister. Tvärtom menar Perämaa att han i diskussioner med företrädare från Sottunga innan lagtingsvalet sade att Sottunga skulle falla inom kriterierna för särskild stöd. Efter valet meddelade han att frågan skulle tas över av nästa landskapsregering då han inte kunde fatta beslut om det som expeditionsminister.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni