DELA

På lunch hos kungen

Lunch hos Sveriges Kung Carl XVI Gustaf hörde till programmet för några i den åländska delegationen vid Nordiska rådets 66:e session, som öppnades i dag i Stockholm.
Maj Falck i den åländska tjänstemannastaben rapporterar:
”Traditionsenligt bjuder Kung Carl XVI Gustaf de nordiska talmännen, regeringschefer och deras närmaste medarbetare under sessionen till lunch i det kungliga slottet.
Från Åland deltog talman Britt Lundberg, lantrådet Camilla Gunell, lagtingsledamot och ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet Christian Beijar och delegationssekreterare Niclas Slotte samt informationssekreterare Gunnar Westerholm i lunchen.
På bilden utanför slottet är de på väg till Sveriges riksdag för att närvara vid öppnandet av sessionen.”