DELA

Övergångsställen på Österleden synas

Snart kan det bli säkrare för fotgängare att ta sig över Österleden.
Landskapsregeringen har bestämt sig för att ta fram ett förslag till lösning för säkrare övergångsställen längs hela vägen.
Nya Åland har berättat att Stiftelsen Sjökvarteret nyligen lämnade in en skrivelse till landskapsregeringen där man bad att ett permanent övergångsställe över Österleden i närheten av Sjökvarterets södra infart skulle planeras och anläggas så snabbt som möjligt.
Nu svarar landskapsregeringen att åtgärder är på kommande. Tillsammans med Mariehamns stad har man bestämt sig för att se över skyddsvägarna på Österleden. På tjänstemannanivå ska man ta fram ett förslag till lösning för säkrare övergångsställen längs hela vägen.
– Vi har haft ett första möte med Mariehamns stad om det här. Från landskapsregeringens sida kommer vi att utarbeta en plan för hur övergångsställena kan vara lokaliserade för att trafiksituationen ska bli så säker som möjligt, säger byråchef Mikael Korpela på trafikavdelningen.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg