DELA

Ove är Årets pedagog

Bland nio nominerade lärare har Ove Westerlund, lektor i maskinteknik vid utbildningsprogrammet Sjöfart inom Ålands yrkesgymnasium, utsetts till Årets pedagog 2011.
Det är Projekt Nätpedagogik som står för utnämningen, och utbildnings- och kulturminister Johan Ehn (M) överräckte utmärkelsen till en mycket överraskad Ove på seminariet Dialog 2012 i torsdags. Kriterierna för Årets pedagog 2011 var bland annat att personen ska ha utvecklat sina undervisningsmetoder med hjälp av digitala verktyg och inspirerat sina kolleger.
– Jag märkte själv när jag studerade vid högskolan på äldre dagar att det var svårt att hinna anteckna och samtidigt tillgodogöra sig det som föreläsaren sa. Nu är jag inne på mitt fjärde år som lärare och jag laddar ner allting jag skriver på den interaktiva tavlan till lärplattformen Fronter.
Tvärtom vad man kunde tro är inte alla elever nöjda med Oves system.
– Det finns alltid sådana som inte är särskilt intresserade av datorer. Men jag har märkt att de som inlett sina studier de senaste två åren, och alltså introducerats i mitt system från början, gillar det mer.
Läs mer i fredagens papperstidning!

Anne Sjökvist