DELA

Nu sjösätts vågkraftsprojektet

I går sjösattes ett vågkraftverk i åländskt vatten.
– Vi vill se hur mycket energi som kan utvinnas i Östersjöns vågklimat och hur vi klarar av att hantera isklimatet här, säger projektledaren Erland Strömstedt.
Ålands teknikkluster, Uppsala universitet och Åbo universitet ska under två års tid testa ett vågkraftverk i vattnet utanför Hammarudda. I går sänktes vågkraftverket ner på 24 meters djup och där på botten ska det nu stå till och med december 2013.
Den del som sänktes ner i havet i går var själva generatorn. Nästa vecka fästs den i en stor boj med hjälp av en vajer. Bojen guppar på vågorna och vågornas rörelseenergi omvandlas till elenergi i generatorn. En mätstation på land kontrollerar hur mycket energi som bildas.
Jan Grönstrand och Kasimir Antbrams, verksamhetsledare och projektkoordinator på Ålands teknikkluster, berättar att man redan testat liknande vågkraftverk på svenska västkusten utanför Lysekil. Nu vill man se hur vågkraftverket fungerar i Östersjöklimat med lägre vågor och vintrar med is.
– Ingen har testat hur vågkraftverken klarar sig där det finns is. Nu är bojen designad så att den åker in under isen. Man kan också aktivt dra ner bojen under vattenytan när isen lägger sig, säger Antbrams.
När det är is ligger bojen stilla. Under den tiden producerar vågkraftverket ingen el.
Vågkraftverket vid Hammarudda producerar ungefär 20 kilowatt el. Det är mindre än exempelvis ett vindkraftverk, men projektledaren Erland Strömstedt från Uppsala universitet berättar att vågkraftverket istället har en mycket högre utnyttjandegrad.
– Det beror på att när solen slutar lysa fortstätter det ändå att blåsa och när det slutar blåsa fortsätter vågorna ändå att rulla.
Se även bildspel!

Läs mer om projektet i papperstidningen!

Malin Lundberg