DELA

Notan för snöröjningen upp till tre gånger högre

Landskapsregeringen, stadens styrande och kommunernas politiker får bereda sig på att den snörika vintern 2010 resulterar i begäran om tilläggsmedel för att bekosta snöröjningen.
– Vi kan inte säga exakt summa förrän i maj, men för landskapet blir notan ungefär dubbelt högre än i fjol.
Det säger landskapets vägunderhållschef Björn Ekblom.
I fjol slutade snöröjningsräkningen på strax under 500.000 euro. I år landar den troligen på en miljon euro, beroende på hur mycket sand det går åt under tiden när snön smälter.
– Sanden är väldigt dyr, och hittills har vi inte behövt sanda så mycket när det har snöat så ofta. Så där kanske vi kan spara en slant, men det är ännu för tidigt att säga, berättar han.


Pengar att tjäna
I år har landskapets totalt 640 km väg plogats mer än dubbelt så många gånger som i fjol, fler än 30. Hälften sköts av anställd personal, hälften av privata entreprenörer. Hittills har det inte varit någon större konkurrens i anbudsgivningen – åtta entreprenörer delar på fasta Åland och ett tiotal andra sköter landskapsvägarna i skärgården.
– Men om fler sådana här vintrar är att vänta så ökar säkert entreprenörerna. I vinter har det funnits pengar att tjäna, säger Björn Ekblom.
Landskapets entreprenörer får beredskapsersättning plus ersättning per kilometer plogad och sandad väg beroende på vägens bredd, 12-30 euro per km. Snöröjaren ”med Ålands största traktor” får 65 euro per timme för jobbet.


Mycket dyrare
Också inom Mariehamns stad blir snöröjningen upp till tre gånger dyrare än en normal vinter, om man med normal menar vintrarna hittills under 2000-talet.
– Vi har haft mycket, mycket mer plogning än vi hade tänkt oss inför vintern. Vi kan redan nu konstatera att budgeten spricker, och det har vi förvarnat om uppåt i ledet. Vi måste få mer pengar, säger Lars-Göran Åström på stadens tekniska verk.
För staden är det kanske dyraste momentet att köra bort snön från gator och trottoarer.
– Vi har ett speciellt konto som vi jämför kostnaderna med varje år, och i år ser det rent bedrövligt ut. Den här vintern kommer att påverka tekniska verkens arbete under hela året, säger han.
Också staden har än så länge sparat in en hel del sandpengar. De slutliga kostnaderna klarnar i slutet av april.


50-70 euro per timme
Staden har både fast anställda snöröjare och privata entreprenörer som jobbar på treårskontrakt för beredskapsersättning för fem månader per år och timersättning som varierar mellan 50 och 70 euro per timme beroende på om man plogar med lastbil eller med traktor.
– När vi går ut med full styrka är vi femton enheter, en person med en maskin. Och det kan jag säga, dyrt har det blivit i vinter.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax