DELA

Momssänkningen syns i matbutikerna

Sänkningen av livsmedelsmomsen fördes till i sin helhet över på konsumentpriserna. Det visar en ny undersökning från Konsumentforskningscentralen.
Den 1 oktober sänktes mervärdesskatten, momsen, på alla livsmedel från 17 till 12 procent. Många konsumenter har betvivlat att sänkningen av livsmedelsmomsen helt fördes över på konsumentpriserna.
Konsumentforskningscentralen har undersökt sammanlagt 81 butiker i olika delar av landet mellan oktober 2008 och januari 2010.
– På Åland ingick de största butikerna, säger inspektör Henry Öberg.

Priserna sjönk
Under den period som uppföljningen pågick fick man inte något stöd för påståendet att handeln skulle ha höjt priserna före momssänkningen för att på det sättet kompensera skattesänkningens effekt. Tvärtemot började priserna sjunka redan innan skatten sänktes.
Enligt prisuppföljningen sjönk livsmedelspriserna i genomsnitt 5,7 procent från september till oktober 2009. Under de efterföljande månaderna steg livsmedelspriserna något. I januari 2010 kostade livsmedlen i genomsnitt 1,7 procent mer än i oktober 2009.

Regionerna lika
Skillnaderna mellan olika typer av butiker var relativt små när det gäller utvecklingen av livsmedelspriserna. Priserna i stora och medelstora butiker har sjunkit i genomsnitt lite mer än priserna i små butiker. När det gäller prisändringar har skillnaderna mellan de olika regionerna inte heller varit särskilt stora.
Matkorgen kostade minst i Lidls butiker och av de inhemska grupperingarna inom handeln hade S-gruppens butiker den billigaste matkorgen.

Följ prisutvecklingen
Henry Öberg säger att man nu tror att priserna kommer att stiga något.
– Prisstegringarna kan bero på många faktorer som olja, el, transportkostnader eller råvarupriser.
Han påminner om att de åländska konsumenterna kan påverka prisnivåerna. Jämför gärna varornas kvalitet och priser i olika butiker, säger han.
– På det sättet kan man hålla köpmännen i schack. Får ett företag rykte om sig att vara dyrt och ha ett ensidigt utbud kommer kunderna att försvinna till konkurrenterna.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax