DELA

Mental träning bra sätt att sluta röka

Mental träning är en bra metod för att sluta röka.
Bland dem som gått kursen ”Att sluta röka med mental träning” har 80 procent blivit kvitt sitt beroende, visar en ny undersökning.
Resultatet har sjukskötarstudenterna Carola Haldin och Sanne Martell redovisat i sitt slutarbete vid Högskolan på Åland.
För att komma fram till siffrorna har de skickat ut enkäter till deltagarna i kursen i mental träning som letts av Christoph Treier. Kursen är arrangerad av föreningen Vårt Hjärta och den enda i sitt slag på Åland.

Hög procent
23 personer svarade och av dem har 80 procent svarat att de blivit rökfria.
– Det är en hög procent, vanligtvis brukar 30-35 procent bli rökfria under rökavvänjningskurser, säger Sanne Martell.
Carola Haldin har tidigare erfarenhet från arbetet med rökavvänjning efter att ha arbetat 20 år på lung-polikliniken i Mariehamn. I sitt yrke har hon sett rökningens skadeverkningar på nära håll och sett hur svårt det kan vara att sluta röka.
– Många tänker att det är en väldigt omfattande process, men den här undersökningen visar att det inte behöver vara det. Främst handlar det om att sätta igång en process, säger Carola Haldin.
Läs mer i papperstidningen!

John Granlund